Cookies och integritespolicy

På den här sidan kan du läsa om vår cookie- och personuppgiftspolicy och vad den innebär för dig. Din integritet är viktig för oss och här i vår policy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte vi samlar in dem och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter. 

Personuppgiftsansvarig

LITEN MINDRE MINST är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på www.litenmindreminst.se och för att behandla av  personuppgifter sker i linje med gällande lagstiftning.

Personuppgifter

När du gör ett köp på www.litenmindreminst.se behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-post. Detta är nödvändigt för att kunna skicka de produkter du har beställt till rätt leveransadress, för att hålla dig uppdaterad angående din order och kontakta dig vid behov i enlighet med din beställning.

Vi är skyldiga att hålla orderinformation i samband med bokföring, skattehantering och eventuell garanti/returer. Orderinformationen lagras säkert i vår e-handelsplattform och tas bort efter 10 år.

När du skapar ett konto på www.litenmindreminst.se behöver du uppge namn och e-postadress. Utöver namn och e-postadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ge oss. Vi behöver ditt namn och e-postadress för att kunna nå dig i samband med din order och leverans av din beställning. När du har ett konto hos oss, godkänner du också att vi kan skicka e-postmeddelanden till dig i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto hos oss.

Tillgång till dina personuppgifter hos oss

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi har registrerat i enlighet med tillämplig lag. Du kan begära att få denna information när som helst utan kostnad i enlighet med lagen. Normalt kommer du att få den personliga information som du har begärt från oss inom 1–2 vardagar, men observera att det kan ta längre tid under perioder.

Du kan också när som helst be oss ta bort eller ändra din personliga information under förutsättning att vi inte har någon skyldighet att hålla den i enlighet med tillämplig lag eller andra skyldigheter vi har. Information måste lämnas/överföras på ett säkert sätt. Om du skickar begäran via e-post, och om du inte begär något annat, ska informationen tillhandahållas i en normal elektronisk form.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss eller genom att använda informationen längst ner i det nyhetsbrev vi skickar ut.

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Säkra personuppgifter

Vi har god praxis för att säkerställa att obehöriga inte har tillgång till dina personuppgifter och att databehandling utförs i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Du kan vara säker på att vi lagrar din personliga information säkert.

Leverans av varor

Vi samarbetar med PostNord för transport av varor och vi tillhandahåller personlig information som är nödvändig för att de ska kunna leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress och telefonnummer. Informationen raderas från transportörerna inom 36 månader, såvida inte den nuvarande lagstiftningen anger något annat.

Betalningslösningar

All information lagras säkert hos Shopify Payments och Klarna, som är vår partner för betalning. Klarna är certifierad enligt kortföretagens striktaste bestämmelser, PCI-nivå 1.

Marknadsföra produkter

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka marknadsföring via e-post eller sociala medier. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter.

Hantera inkomna ärenden

Personuppgifter behandlas för att kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar och ärenden som kommer in till kundtjänst via digitala kanaler. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden. 

Rättigheter och val

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter och återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring . Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Kakor (cookies)

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa används bland annat för att förbättra din användarupplevelse och komma ihåg vem du är så att du förblir inloggad. Syftet med cookies är att förse webbshoppen med grundläggande funktioner som sessionhantering, analys, personalisering och marknadsföring.

Första parts cookies krävs för att webbplatsen ska fungera. Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och personalisering av webbplatsen. Utan användning av cookies fungerar inte vår webbplats.
Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens (PTS) hemsida www.pts.se.

Undvika kakor

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies fungerar inte några av funktionerna på webbplatsen.

Statistik online

Vi samlar in oidentifierad besökareinformation på litenmindreminst.se. Syftet med detta är att sammanställa statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationen på webbplatsen. Exempel på vad statistiken svarar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer från och vilka webbläsare som används. Informationen behandlas i avidentifierad och aggregerad form. Med oidentifierad menas att vi inte kan spåra informationen vi samlar tillbaka till den enskilda användaren. Vi samlar in hela IP-adressen, men IP-adressen identifieras så att endast de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Dessutom behandlas IP-adresserna på den aggregerade nivån, det vill säga all data slås samman till en grupp och behandlas inte individuellt. Vi använder analysverktyget Google Analytics på vår webbplats.

Marknadsföring

Vi skickar ut nyhetsbrev via e-post. För att vi ska kunna skicka e-post måste du registrera en e-postadress. E-postadressen lagras i en separat databas, delas inte med andra och raderas när du tar bort din prenumeration. E-postadressen raderas också om vi får feedback om att den inte är aktiv.

Personuppgifter för tredje parter

LITEN MINDRE MINST kommer aldrig att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja din personliga information på något annat sätt än som beskrivs i vår integritetspolicy. Det enda undantaget från detta är om vi är juridiskt bundna eller ger ditt specifika samtycke.

Klagomål

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.